ONZE 6 STAPPEN

Hoe wij voor u het verschil maken

Peter van de Kerkhof Onderhoud & Renovatie realiseert haar projecten graag samen met u. Hiervoor is een Zes stappenplan ontwikkeld waarin gezamenlijk gewerkt wordt naar het verwachte resultaat. De kern van de stappen is heldere communicatie, van beide kanten. Hierdoor wordt het verschil gemaakt, bij ieder project.

Stap 1 – Wat wilt u?

We leveren het resultaat dan we samen hebben vastgesteld. Om te beginnen moet  u zelf goed weten wat u precies wilt met uw vastgoed. We bespreken uw plannen en ambities, aan welke termijnen en budgetten u denkt, wat de doelstellingen voor de korte of lange termijn zijn. Waar liggen kansen, hoe pakken we zaken slimmer aan? We zetten de keuzes op een rij en kunnen helpen bij het nemen van de beste beslissing.

Stap 2 – Wensen meetbaar maken

Als opdrachtgever wil je grip en controle hebben op het project, dat begrijpen we. Daarom kijken we samen naar het gewenste kwaliteitsniveau. Dat leggen we vast in objectief meetbare termen. Dan weten we namelijk allemaal aan welk resultaat we werken. Het voorkomt discussies en zorgt dat we precies weten hoe het project er voor staat.

 

Stap 3 – De beginsituatie

Om een onderhouds- of renovatietraject goed te starten is het in kaart brengen van de beginsituatie van groot belang. In begrijpelijke taal leggen we de beginsituatie vast. Niet alleen beschrijven we de status, ook de mogelijke gevolgen worden benoemd. We weten precies waar we aan beginnen.

 

Stap 4 – Het plan

Om het gewenste resultaat te realiseren brengt Peter van de Kerkhof Onderhoud & Renovatie BV in kaart wat de mogelijkheden zijn. Alternatieven worden onderzocht en keuzes worden besproken. Het nut van de werkzaamheden wordt benoemd in relatie tot de te maken kosten en de eventuele risico’s. Op die manier heeft de opdrachtgever altijd de keuze en weet hij direct waar hij aan toe is. Er ligt een plan dat optimale duidelijk geeft wat er gaat gebeuren. Het plan resulteert in de overeenkomst waarin staat wat opdrachtgever en opdrachtnemer van elkaar mogen verwachten. Het plan en de overeenkomst omvatten het hele proces, eventueel voor langere periode, en geeft zekerheid op basis van de gemaakte afspraken.

 

Stap 5 – De realisatie

Omdat er duidelijkheid is weet iedereen wat er gedaan moet worden. Het werk wordt gerealiseerd conform het plan en de overeenkomst. Omdat je nauw samenwerkt volgens het plan zijn er geen (onaangename) verrassingen. Het eindresultaat wordt opgeleverd: het resultaat van optimale samenwerking en communicatie.

 

Stap 6 – De nazorg

De nazorg bestaat uit het monitoren van het uitgevoerde onderhoud. Zo bouwen wij kennis en ervaring op over de degradatie van systemen en gebruikte producten én bent u verzekerd van een duurzaam resultaat. De verschillende (garantie)afspraken met leveranciers en fabrikanten worden uitgewerkt en overgedragen.

 

 

STARTEN BIJ HET WAAROM

EEN ANDERE VISIE OP SAMENWERKEN IN RENOVATIE EN ONDERHOUD

Vraag via onderstaand contactformulier je gratis exemplaar aan

1 + 15 =